Danone

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer

 

 

Danone är ett globalt matföretag som inriktat sig på färska mejeriprodukter, medicinsk nutrition, vatten och nutrition för spädbarn. Företaget har formulerat följande mission: ”Att förse så många människor som möjligt med hälsosam mat”.

Viljan att förse människor med hälsosam mat har alltid varit en central komponent i Danones arbete, både externt och internt. Ett exempel på detta är den personalrestaurang som stått till de anställdas förfogande ända sedan femtiotalet, då Danones fabrik upprättades.

 
Kundens utmaning

Sättet på vilket Danone hanterade betalningarna, fram tills samarbetet med Microdeb trädde i kraft var följande: De anställda behövde skriva upp sin lunchbeställning manuellt på en lista före klockan 09:00. Därefter beställde Danone maten från en närliggande restaurang. Lunchen betalades mot löneavdrag. Detta förfarande ställde stora krav på administration och dokumentation för att säkerställa att information om vem som hade ätit vid olika tillfällen, blev korrekt. Danone ansåg dessa rutiner vara tidskrävande och svåröverskådliga, och önskade därför ersätta dem med en digital lösning.

Vidare utmaningar bestod den kontanthantering som tidigare var ett faktum i. Både sett till faktiska kostnader, tung administration samt ur ett säkerhetsperspektiv.

 
Vår lösning

För att komma underfund med den administrativa belastningen har Danone låtit installera en kassa från Microdeb i personalmatsalen. Med hjälp av den kan alla de anställda betala för såväl lunchen som övriga artiklar med sedan tidigare befintliga passerkort. Själva transaktionerna utförs alltså via passerkortet, och Microdebs betalsystem hjälper Danone att få fram statistik och rapporter samt säkerställer att regler från bland annat Skatteverket följs.

 
Resultat

Danones beslut att satsa på en betallösning från Microdeb leder till betydande administrationslättnad, bättre överskådlighet samt snabbare och smidigare transaktioner. Dessutom kommer man som önskat ifrån hanteringen av kontanter. Att man använder Microdebs molnplattform innebär dessutom att all drift av systemen sköts fullt ut av Microdeb, vilket ger Danone ökat utrymme att fokusera på sin kärnverksamhet.

 

Microdeb riktar ett stort och ödmjukt tack till Danone för det förtroendet!

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]