Order, Order

Order, Order

2019-11-12Nyheter & insikter Order, order                Läs mer     Ordning, ordning eller beställ, beställ. Det engelska ord som utgör rubriken för denna text, och som kommit att bli synonymt med den nyss avgående...