Atronic byter namn till Microdeb

Läs mer

Atronic och Microdeb blir ett

Från och med januari 2019 lägger vi namnet Atronic bakom oss och tar nya tag som Microdeb. Som ni kanske minns förvärvade Atronic det Västeråsbaserade bolaget Microdeb i slutet av 2016. Efter att ha erbjudit respektive bolags tjänster i två separata bolag kommer en sammanslagning av bolagen nu att äga rum. Detta betyder att det som tidigare har varit Atronic, och det som fram tills nu hetat Microdeb kommer att bli ett och samma bolag, nämligen: Microdeb.

Genom sammanslagning befäster och förstärker vi vår roll som Sverigeledande aktör inom betal- och beställningsbranschen ytterligare.

Val av namn:

Att överge namnet Atronic var inget lätt beslut att fatta. Bolaget har varit verksamt i betalningsbranschen sedan 1979. Med den största respekt för namnet och dess gedigna historia landade vi trots allt i slutsatsen att Microdeb är ett namn som på ett ännu tydligare sätt ger uttryck för vilka vi är, vad vi står för och inte minst: vart vi är på väg!

Praktisk innebörd:

I praktisk mening innebär sammanslagningen – utöver att vi får ännu större möjligheter att erbjuda lönsamma lösningar – att vi får ett nytt ansikte utåt, i form av en ny logotype. De förändringar som stundar, där Atronic ska bli Microdeb kommer förstås att ske någorlunda successivt. Även om bytet i formell mening kommer att genomföras vid årsskiftet 2018/2019 så beräknar vi att namnet Atronic, som snart funnits med oss i 40 år kommer att leva kvar på en del plattformar en bit in på nästa år, innan bytet fullt genomförts.

Framtiden:

Vi vill tacka alla som genom åren, på ett eller annat sätt, arbetat tillsammans med Atronic. Vi på Microdeb ser med tillförsikt fram emot minst lika lönsamma och glädjefyllda samarbeten i framöver!

Vid eventuella frågor, tveka inte att höra av er:

 

E-post: info@microdeb.se

Telefon: 031-742 49 00

Dela i sociala medier

Dela i sociala medier

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]