Tankar kring betalbranschen: Interna debiteringar behöver effektiviseras med slutna betalsystem.

 

 

Läs blogginlägg

 

 

Bloggpremiär hos Microdeb.

Microdeb har blivit med blogg. Tanken med detta utrymme är att insikter, åsikter, reflektioner och nyheter med koppling till Microdeb och den bransch vi verkar inom ska delas. I detta inlägg tar Niklas Karlsson, en av Microdebs Key Account Managers ordet. I inlägget ger Niklas sin syn på betalbranschen med fokus på dess förutsättningar, nu och framöver.

Tankar kring betalbranschen: Interna debiteringar behöver effektiviseras med slutna betalsystem. 

De senaste 10 åren har det efterfrågats och utvecklats nya och mer effektiva betallösningar på marknaden. På den svenska marknaden har fokus framförallt varit att försöka få bort den kostsamma & riskfyllda hanteringen av kontanter. Men också att minska administrationen kring fakturering och öka införandet av betal-/bankkort. Vi ser idag trender som konto till kontobetalningar eller mobila betalningar. Allt detta i olika former, beroende på behov. Samtidigt ser vi en marknad som fortsätter att leverera nya innovativa betallösningar. På den internationella marknaden förs hela tiden diskussioner kring hypade kryptovalutor likt Bitcoin, Ethereum, Ripple eller Litecoin. 

Med anledning av den utveckling som pågår utreder Sveriges Riksbank hur de ska förhålla sig till det hela. Frågeställningar kring vad utvecklingen kan tänkas innebära för landets ekonomi är i allra högsta grad på tapeten. Med den frågeställningen som grund har ett projekt med syfte att se över förutsättningarna för en egen E-krona dragits igång. För att möjliggöra denna typ av projekt och lansera en egen E-krona som kan konkurrera med de nuvarande kryptovalutorna, krävs en lång utredning kring nya lagförslag och lagändringar för att tydliggöra Riksbankens mandat och en E-kronas legala ställning, samt utreda de ekonomiska aspekterna av en E-kronas införande.

Svårt att sia om framtiden.

Vi kan konstatera att betalbranschen utvecklas i ett rasande tempo. Men ingen kan riktigt sia om hur branschens framtid kommer att se ut. Många vill kalla sig experter och försöka hitta en eller några få vinnare på marknaden. Men min personliga reflektion, grundad på den erfarenhet jag har från mina få år i betalbranschen, är att i ett digitalt offentligt samhälle kommer några bolag flaggas som vinnare och andra som förlorare. Men vi lever i en digital värld där det aldrig tidigare har varit lättare att förverkliga och marknadsföra nya företagsidéer, koncept, produkter och lösningar. Så uppskattningsvis kommer vi i framtiden få se mängder av olika nya innovativa betallösningar och start-ups som fortsätter att driva denna marknad framåt.

Då betalbranschen är väldigt bred och förutsättningarna/behoven ytterst olika inom alla tusentals olika verksamheter, lär kraven på betalbranschen fortsatt vara komplexa. Något som rimligtvis betyder att det kommer bli extremt svårt att hitta standarder som passar alla sorters verksamheter. Troligtvis kommer många bolag inom betalbranschen vara vinnare i slutänden, även om det kanske inte kommer synas i offentlighetens finrum. Mycket talar för att det framgent kommer att finnas flera mindre bolag som är extremt framgångsrika inom sin nisch i betalbranschen. För det går inte att vara expert på alla branschens områden. 

Microdeb fokuserar på slutna betalsystem – även framöver.

Ett område inom betalbranschen som vi riktar in oss på och kommer att ägna vår specialistkompetens åt, även fortsättningsvis är slutna betalsystem. Detta eftersom att vi ser att interna debiteringar fortsatt har enormt stor effektiviseringspotential. Under de 40 år har Microdeb (tidigare Atronic) har varit verksamma har fokus till stor del legat på slutna betalsystem i samband med måltidshanteringar eller i restaurangverksamhet. Utöver det ser vi stor effektiviseringspotential i möjligheten att nyttja ett eget slutet betalsystem som helhetslösning internt på kommuner, landsting och inom näringslivet. I dessa sektorer förekommer fortfarande mängder med manuell hantering av interna debiteringar. Något som enkelt skulle kunna automatiseras och därmed effektiviseras, med ett slutet betalsystem likt Microdebs.

Dela i sociala medier

Dela i sociala medier