Presentkortsförsäljning: Utmaningar, lösningar och trender.

 

 

Läs blogginlägg

 

 

Presentkortsförsäljning: utmaningar, lösningar och trender.

Microdeb avslöjade tidigare i veckan att Bolagskompaniet/VisitTo har beslutat sig för att använda vår lösning när det kommer till försäljning av presentkort. Vi på Microdeb är av åsikten att presentkortsförsäljning är ett mycket intressant ämne. Vi kommer därför ägna detta blogginlägg åt att resonera kring presentkortförsäljning, dess medföljande utmaningar och inte minst, hur utmaningarna bör hanteras. Dessutom redogör vi för vilka trender vi för närvarande ser på området. Häng med!

De senaste två åren har försäljning av presentkort ökat lavinartat. Vad kan det bero på? Vi tror är det finns en enkel förklaring. Nämligen att fördelarna är många, för såväl det presentkortssäljande företaget som den presentkortsköpande konsumenten. Att smidigt kunna öka intäkterna genom det förskott som försäljning av presentkort i regel resulterar i är ett argument som lockar företagen. För konsumenten är möjligheten att kunna ge en gåva till nära och kära, där mottagaren till stor del kan välja hur och när den ska användas, ofta ett väldigt uppskattat alternativ.

Gott om utmaningar – men också lösningar.

Samtidigt som fördelarna är många och stora, är det viktigt att vara på det klara med de utmaningar presentkortsförsäljning riskerar att medföra. Processerna där presentkort köps och löses in, kan i många fall på grund av all administration det medför, vara rejält tids- och energikrävande. Utmaningar finns det gott om – men också lösningar!

För att ta ett konkret exempel på såväl utmaning som lösning: Låt oss utgå från exempelvis en upplevelsesite på nätet. Ponera att en sådan säljer presentkort där konsumenten kan få tillgång till andra företags aktiviteter och upplevelser. Där behövs ett betalsystem, med syfte att hantera dessa köp. För att en situation av den typen ska fungera smärtfritt – utan administration, krävs ett system som på ett smidigt sätt kan hjälpa det bolag som har upplevelsesiten att låta samarbetspartnern lösa in presentkorten som konsumenten kommer med i sin hand­. 

I bästa fall kan detta ske helt utan inblandning från en kassa, vilket i detta sammanhang bidrar till att minimera administration. Sammanfattningsvis: genom en webbterminal där presentkort kan lösas in direkt via mobiltelefon eller tablet, kan Microdebs presentkortslösning erbjuda ett utfall där tidskrävande administration tillintetgörs och samsyn mellan parterna uppstår. 

Liknande lösningar mellan restaurang- eller butikskedjor kan användas för att säkerhetsställa ”clearing & settlement” vid försäljning och inlösen av presentkort. Vid ett sådant fall kopplas förslagsvis ett system likt Microdebs direkt mot kundens kassasystem vilket innebär extra smidig hantering.

Slutligen några trender som vi ser kring presentkortsförsäljning för tillfället.

  • Fler och fler bolag startar upp verksamheter för att sälja olika sorters upplevelser via nätet. Denna bransch har tidigare dominerats av ett fåtal aktörer, men de som tidigare varit så framgångsrika tycks nu ha problem. Problemen anses bero på bristfällig tydlighet och målgruppsanpassning, vilket leder till att konsumenterna blir osäkra på vilka produkter som egentligen erbjuds.

 

  • De upplevelsesiter vi tror kommer lyckas i framtiden, är  de som är tydliga i sin kommunikation och nischar sig mot en eller ett par målgrupper. Detta då det är extremt svårt att vara bra på allt. Ett exempel på en aktör vi med spänning håller koll på är Bolagskompaniet/VisitTo som senare i år kommer att lansera sin upplevelsesite.

 

  • Fler och fler företag som arbetar med presentkort vill slippa hantera fysiska presentkort. Främst med syfte att öka hållbarheten, men också för att slippa administrera presentkort. Vilket är betydligt mer kostnadseffektivt. En lösning som trendar på det området är möjligheten att via nätet beställa presentkort i digitalt format direkt till sin mail.

Dela i sociala medier

Dela i sociala medier

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]