Simplifying Payments

Microdebs lösning för digital beställning

Läs mer

Automatisera beställning med Microdebs beställningslösning

Att hantera beställningar till kundmöten, utbildningar och liknande sammanträden behöver inte vara så krångligt som det stundtals är.

För att säkerställa att en beställning faller ut som planerat har det tidigare krävts en rad analoga arbetsuppgifter. Med Microdebs digitala beställningstjänst går det enkelt att rationalisera bort ett flertal tidskrävande steg, vilket effektiviserar processen rejält.

Först och främst handlar det om hur själva beställningen går till. Tidigare var det naturligt att beställningen togs emot via telefon, mail eller handskrivna lappar. Nästa steg bestod ofta i att föra in informationen i ett långt och svårtytt Excelark.

Med Microdebs beställningslösning genomförs beställningen enkelt via vår webbaserade tjänst vilket ger catering/restaurang-personalen en snabb överblick över tilltänkt tidpunkt för leverans samt vilka artiklar som behöver finnas tillhands.

Systemet ökar förutsättningarna för precisa inköp och minskar risken för svinn.

Restaurang- & cateringföretag
  • Bättre möjligheter till produktionsplanering
  • Ökad försäljning
  • Stöd för leveranstider baserat artiklar
Ekonomi
  • Korrekta underlag för bokföring av försäljning
  • Möjlighet till uppdelade faktureringsunderlag fördelat på kundföretag och individnivå
Konsument
  • Beställer när det passar
  • Tjänsten är öppen dygnet runt
  • Mindre risk för fel och missförstånd

[gravityform id=”6″ title=”true” description=”true”]

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]