Ökad lönsamhet och bättre återhämtning för personalen

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer

 

 

Ett återkommande tema i de artiklar Microdeb publicerat på sistone är möjligheten att båda säkerställa att människor mår bra, samt att lönsamhet och effektivitet utvecklas enligt plan. Vi tänkte fortsätta på detta tema, men med ett litet fokusskifte. Från verksamheter inom näringsliv och organisation, till café- och restaurangverksamheter inom landstingen.

Exempel på sådan verksamhet kan utgöras av en caféverksamhet på ett sjukhus. Få har missat att sjukhus ofta upplevs som hektiska arbetsplatser, där möjligheten att koppla av och återhämta sig inte sällan är en bristvara.

Utöver stress och tidsbrist finns ytterligare ett stort problem kopplat till denna slags verksamhet. Lönsamheten

Utbudet av lunch- och caféalternativ är som bekant gigantisk, vilket förstås innebär att den som önskar bli lönsam behöver fundera på hur den egna konkurrenskraften kan öka.

Microdeb tänker sig att det primärt finns tre sätt att bli vald av konsumenterna.
  1. Vara det snabbaste och smidigaste alternativet.
  2. Vara det mest prisvärda alternativet.
  3. Erbjuda de mest lockande produkterna.

Den klart bästa, enklaste och snabbaste vägen för ett café i sjukhusmiljö att övervinna sina lönsamhetsproblem är sannolikt att fokusera på att vara det snabbaste och smidigaste alternativet. Detta då målgruppen vanligtvis består av människor som befinner sig i stressiga situationer.

Givet att man i första hand avser sälja sina produkter till sjukhusets anställda, patienter och besökare har man en stor fördel. Det krävs ingen transport. Smidigt!

Så hur kommer det sig att människor, som inte sällan befinner sig i tidsbrist och rimligen vill få sina behov av mat och dryck tillgodosedda snabbt, ger sig ut på gatan i jakt på ett annat alternativ än det som faktiskt erbjuds inne på sjukhuset?

Vi tror att sjukhuscaféerna trots allt inte upplevs som särskilt snabba och smidiga. Och vi menar att förklaringen ofta är att transaktionstakten är för låg. Vilket leder till bristfällig genomströmning.

För information om vad Microdeb erbjuder på detta område 

Klicka här

Det löser knappast allt – men bör inte underskattas

Kopplingen mellan låg transaktionstakt och lönsamhet är tydlig. Eftersom att långsamma köer leder till att konsumenterna väljer andra alternativ. Men, minst lika viktigt är dess innebörd för sjukhuspersonalens återhämtning. Som tidigare nämnt: de flesta är nog överens om att sjukhus av de flesta upplevs som hektiska arbetsplatser. Vi vill vara tydliga med att vi inte tror att stressen som sjukhuspersonal upplever helt och fullt kan övervinnas med bättre betallösningar i café eller lunchrestaurang. Men allt som kan bidra till att situationen förbättras bör tas på allvar. 

Det är naturligtvis bekymmersamt för alla inblandade att genomströmningen är så trög att sjukhuspersonalen hellre använder sin dyrbara tid till att transportera sig för att få tillgång till mat och dryck som defacto erbjuds att köpa på arbetsplatsen. I händelse av att transaktionerna hade gått rimligt snabbt hade fler valt att handla i caféet. Något som hade resulterat i mer tid för vila och återhämtning för personalen, samt ökad lönsamhet för landstinget.

 

 

Läs vad Microdeb kan göra för just er

klicka på det område du är verksam inom

 

 

Näringsliv & organisation
– Enkel hantering, fler affärsmöjligheter
 
– Automatisera representationshantering
 
– Öka merförsäljning genom lojalitet
 
– Förbättra beställningsmöjligheter
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurang, event & catering
– Merförsäljning och ökad kundlojalitet
 
– Förskottsintäkter med presentkort
 
– Obemannade kassor för kortare köer
 
– Förenkla beställningsförfarande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioner & sjukvård
– Förenkla köp & öka lönsamhet
 
– Minska köer i personalcafé-/restaurang
 
– Eliminera stress för sjukhuspersonal
 
– Minska antalet resurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun, skola & äldrevård
– Eliminera kuponger & manuella listor
 
– Effektivisera fakturahantering
 
– Automatisera interna debiteringar
 
– Loggning av pedagogiska måltider
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]