Allmänna bestämmelser

Ladda ner våra allmänna bestämmelser. 

5. Allmänna bestämmelser version 2021-01-01

Microdeb tillhandahåller en primärt molnbaserad plattform, hädanefter benämnd Plattformen, med tjänster och applikationer för försäljning, beställningar samt transaktioner i slutna betalsystem.
Läs mer

4. Allmänna bestämmelser version 2019-01-01

Atronic Cloud Services, ACS, är en molnbaserad plattform med tjänster och applikationer för försäljning, beställningar samt transaktioner i slutna betalsystem.
Läs mer

3. ACS Allmänna bestämmelser version 2018-08-15

Atronic Cloud Services, ACS, är en molnbaserad plattform med tjänster och applikationer för försäljning, beställningar samt transaktioner i slutna betalsystem.
Läs mer

2. ACS Allmänna bestämmelser version 2017-12-06

Atronic Cloud Services, ACS, är en molnbaserad plattform med tjänster och applikationer för försäljning, beställningar samt transaktioner i slutna betalsystem. 
Läs mer

1. ACS Allmänna bestämmelser version 2017-10-20

Atronic Cloud Services, ACS, är en molnbaserad plattform med tjänster och applikationer för försäljning, beställningar samt transaktioner i slutna betalsystem.
Läs mer