En alla hjärtans dag-hälsning från Microdebs VD Henrik Vallentin.

Läs mer

En alla hjärtans dag-hälsning från Microdebs VD Henrik Vallentin.

”Kära Microdebkunder!

Att knyta till sig nya kunder är alltid roligt. Men det är minst lika glädjefyllt och viktigt för oss att arbeta för att de samarbeten vi redan har ska präglas av glädje och lönsamhet för alla inblandade. Vi sätter en stor ära i det förtroende ni kunder ger oss och arbetar hårt för att leva upp till – och i bästa fall överträffa – era högt ställda förväntningar.

Vårt mål är alltid att våra kunder, genom att samarbeta med oss, ska ges ökat utrymme att fokusera på sin kärnverksamhet ­­– och således öka sin lönsamhet. Det finns ett flertal förutsättningar för att så ska ske. De flesta handlar om vår insats. Men en god och värdeskapande insats från vår sida måste kombineras med att vi får förtroende. Jag vill rikta ett stort tack till alla verksamheter som väljer att ge Microdeb det förtroendet. Vi kommer även fortsättningsvis göra vårt absolut yttersta för att förvalta förtroendet på bästa möjliga sätt.

Med denna alla hjärtans dag-hälsning vill jag uttrycka vår tacksamhet.

Vidare vill jag tacka för att ni håller oss alerta. Med hjälp av den genomtänkta och konstruktiva feedback ni delger oss får vi chansen att utveckla vår kompetens, och i förlängningen därmed våra produkter. En konsekvens av den processen är vår molntjänstplattform som lanserades i början av 2017. Genom övergången från lokal installation av våra system, till en molntjänstplattform kan vi erbjuda funktionalitet som tidigare inte var möjlig, och som innebär att vi på ett ännu tydligare sätt kan bidra till att öka våra kunders lönsamhet. 

Merparten av de Microdebkunder som tidigare hade en äldre version av vår plattform har nu beställt och migrerat till vår molntjänstplattform. Men några av våra kunder har ännu övergången framför sig. Till er vill jag säga: varmt välkomna att ta steget och kliva ombord. Om ni vill veta mer om förutsättningarna med molntjänstplattformen går det mycket bra att ta kontakt med mig eller någon av våra säljare.

Avslutningsvis vill jag tacka för er tid önska er alla en riktigt härlig alla hjärtans dag.

Med vänlig hälsning,

Henrik Vallentin.”

Dela i sociala medier

Dela i sociala medier

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]