Hållbarhet i alla led

2019-11-26Nyheter & insikter Hållbarhet – i alla led               Läs mer     Den som är intresserad av att i sammanfattande termer beskriva de två-tre senaste åren får svårt att bortse från ordet hållbarhet. Vi tågskryter,...

Region Kronoberg

2019-11-14Kundcase, Landsting Region Kronoberg             Läs mer     Det välfungerande samarbetet mellan Microdeb och Region Kronoberg sträcker sig många år tillbaka. I flera av Region Kronobergs verksamheter har Microdebs...

Order, Order

2019-11-12Nyheter & insikter Order, order                Läs mer     Ordning, ordning eller beställ, beställ. Det engelska ord som utgör rubriken för denna text, och som kommit att bli synonymt med den nyss avgående...